Hài hòa, Mỗi không gian sống đều khẳng định đẳng cấp của người sở hữu.